Verkoop en betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar en zonder betalingskorting. Bij niet-betaling van onze facturen op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aangerekend van 12 procent op jaarbasis op het factuurbedrag. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 procent. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Brugge bevoegd. Betwistingen over onze facturen dienen binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Nadien kunnen geen betwistingen meer worden aanvaard. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

Contacteer ons

Mathias Van Overbeke – werven en planning: 0473 36 15 30 – info@dakwerkenvanoverbeke.be

 

Valentien Simoens – boekhouding, personeel, publiciteit en administratie: 0472 25 52 27 – valentien@dakwerkenvanoverbeke.be

Stormpan 44 antraciet

Beernem

Oude pottelbergse pan 451 vieilli blauw gesmoord en natuurleien

Beernem