Van offerte tot oplevering, methodisch en transparant

Elk project behandelen wij met dezelfde professionaliteit. We doen de inschatting in overleg met bouwheer en architect. Prikken een datum en werken met de focus op een propere oplevering binnen een vooropgestelde termijn voorzien van marge.

Inschatting en offerte

Aan de hand van het plan van de architect en de meetstaat maken we een prijsofferte op. De materiaalkeuze bepaalt voor een groot stuk de prijs. Dit gebeurt steeds in overleg met de bouwheer.

Voor vernieuwing van het dak volstaat het voor ons om ter plaatse te komen opmeten. Wij bekijken wat nodig is om er opnieuw een gezond dak van te maken en doen een voorstel voor de afwerking.

Ook voor gevelwerken volstaat een bezoek door ons om een offerte op te maken.

Planning van de werken

Een niewbouwproject gebeurt steeds in dezelfde volgorde. Dakwerken behoren tot de afwerking van de ruwbouw. Wij plannen elk project in aan de hand van de prognose van de architect met enige marge voor vertragingen en weersomstandigheden.

Grote vertragingen vergen een nieuwe inplanning. Uit respect voor andere klanten proberen we de planning aan te houden.

Voorbereiding van de werken

Na goedkeuring van de offerte en planning zorgen we ervoor dat het materiaal en personeel vrijgemaakt wordt om met uw project aan de slag te gaan. We plaatsen de bestellingen voor materialen die nodig zijn voor uw project.

Uitvoering van de werkzaamheden

Met respect voor de woonentiteit, omwonenden, mens en dier, werken we methodisch en planmatig verder. Dakwerken Van Overbeke beschikt over efficiënt personeel en materieel om zo weinig mogelijk te hinderen. Volgens de regels van de kunst met degelijke en duurzame materialen.

Oplevering van de werken

We ruimen alle troep op die onze werkzaamheden met zich meebrengen. Een propere werf zodat u optimaal kan genieten van de oplevering.

Bekijk ook...